Budriai

Budriai̇̃ dkt. Budrių̃ káimo bendrúomenė.

.

Look at other dictionaries:

  • budriai — budriai̇̃ prv. Budriai̇̃ stebėti ãplinką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • budrus — budrùs, ì adj. (4), bùdrus 1. SD37, R, K kuris greitai pabunda, sargus: Budrùs greičiau pabunda Dkš. Budrùs šunelis – kad tik kas suskreba, tuoj pradeda kiauksėti Kp. Lakštingalėlė, budrus paukšteli, kod nečiulbėjai anksti rytelį? JD618. Ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobikas — grobìkas, ė smob. (2) DŽ 1. kas grobia, plėšikas: Ir su kiekvienu žingsniu, tolstant nuo Lietuvos, manyje didėjo neapykanta vokiečiams grobikams P.Cvir. Lietuva grobikų jau nebijo: budriai saugo milžino jėga (sov.) S.Nėr. Tie žmonės verčia save… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išeikvos — ìšeikvos sf. pl. (1) BŽ183 kas išeikvota; išeikvoti pinigai; išlaidos: Gyvena pagal biudžetą, visada budriai kontroliuodamas laiko, darbo, širdies bei dvasinių jėgų sugaištį ir išeikvas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jau — 1 jaũ adv. K, J, Š, NdŽ; SD79, Q21, B, R aplinkybinis žodis, parodantis ko nors atlikimą, įvykimą: Jau nėra tos ūkio šakos, kurioje nebūtų taikomos mašinos sp. Lietuva grobikų jau nebijo: budriai saugo milžino jėga S.Nėr. O kaip šausi, taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jautėti — jautėti, ėja, ėjo 1. žr. 1 jausti 1: Gyvastį širdyje mano jautėsiu Tat. Žmogus ... tikrąjį gailesį širdyje savo jautėtų MT66. Neiškalbamąją linksmybę jautėdami, vėl jį karštai mylės MT252. 2. CII888 889, Lex102 žr. 1 jausti 3: Tūžnas, sergančias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažakelė — mažãkelė sf. (1) kelelis: Prie tokios mažãkelės man būtų labai nuobodu gyvent Vžns. Ontė ramiai sau nužingsniavo šalia gardžių, budriai laikydamas atvarslus, kad, išsimetus iš vieškelio į mažakelę, arkliai neišvežtų iš vagos Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miegoti — miegoti, miẽga (miẽgma, miẽgsma Rod, miẽgsta Nm, miẽgna Dv, miẽgsi Pun, miẽgta, miẽgti, miẽnga, miẽngsna), ojo intr. (tr.) K, J; R būti miego būsenoje: Daug nevalgyk – bus lengviau miegot Dkš. Ak, kad būt ilgiaus žiema pas mus pasilikus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabudžiai — pabudžiaĩ adv.; N, pabūdžiaĩ [K] budriai, atsargiai: Pabudžiai važiuoti MŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paversti — paver̃sti, paver̃čia (pàverčia), pàvertė 1. tr. H, MŽ, K, M, LL112, L, ŠT299, DŽ, NdŽ, KŽ pargriauti, paguldyti, parblokšti iš vertikalios padėties ant šono, ant žemės: Tik paskutinę akimirką sustojau, paverčiau ant šono dviratį, nuplėšiau prie …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.